Wat is klassieke homeopathie?

Zelfgenezend vermogen

Klassieke homeopathie is een natuurlijke behandeling die de mens in zijn geheel behandelt op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Het zelfgenezend vermogen wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd en versterkt zodat het lichaam in evenwicht komt op alle niveaus.

Gelijksoortigheidsprincipe

De grondlegger van de klassieke homeopathie is Samuel Hahnemann. Meer dan 200 jaar geleden schreef hij de basisprincipes neer in het Organon der geneeskunst. Zijn belangrijkste genezingswet is het gelijksoortigheidsprincipe: "Wat ziek maakt kan ook genezen of een stof die bij een gezond persoon een aantal symptomen opwekt, kan bij een ziek persoon deze symptomen opheffen". Het gelijke met het gelijksoortige genezen of similia similibus curentur. Verder zegt Hahnemann dat ziekte een verstoring is van het gehele organisme op een dynamisch, niet materieel niveau, dus zal genezing ook enkel op dit niveau kunnen plaatsvinden.

Vital force

Men gaat in klassieke homeopathie op zoek naar de verstoring van de vitale levenskracht of vital force welke zich uit in symptomen op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Er wordt gekeken naar de gehele mens en naar de basis van de verstoring van de vitale levenskracht gezocht. Homeopathische middelen stimuleren de vitale levenskracht en het zelfgenezend vermogen zodat de energie en levenslust toenemen en het organisme een evenwichtige toestand bereikt.

Samuel Hahnemann